Trịnh Bạch Đằng-Derek Ostertag-bot

Tham gia ngày 30 tháng 12 năm 2010
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Ngôn ngữ = [[Python (ngôn ngữ lập trình)|Python]] |
Môi trường = [[Windows]] |
Bắt đầu = [[December 29 tháng 12]], [[2010]] |
Tổng số sửa đổi = N/A |
Cập nhật tổng số sửa đổi = N/A |