Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hiếu Tĩnh Đế”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
'''Hiếu Tĩnh Đế''' (''[[chữ Hán]]'' 孝靖帝 hay 孝靜帝) là [[thụy hiệu]] của một số vị [[quân chủ]].
==Danh sách Hiếu Tĩnh Đế (孝靖帝)==
* [[Đông Ngụy Hiếu Tĩnh Đế]]
* [[Tiêu Tông (Tây Lương)|Tây Lương Hiếu Tĩnh Đế]] (truy tôn)
* [[Hậu Đường Liệt Tổ|Hậu Đường Hiếu Tĩnh Đế]] (truy tôn)
 
==Danh sách Hiếu Tĩnh Đế (孝靜帝) có khi phiên thành Hiếu Tịnh Đế==
* Bắc triều [[Đông Ngụy Hiếu Tĩnh Đế]]
* [[Lý Khác|Nam Đường Hiếu Tĩnh Đế]] (truy tôn)