Khác biệt giữa các bản “Ý vương”

không có tóm lược sửa đổi
'''Ý Vương''' (''[[chữ Hán]]'' 懿王) là [[thụy hiệu]] của một số vị [[quân chủ]].
==Danh sách==
* [[Chu Ý Vương]]
* Tây Hán [[Tề Ý vương|Tề Ý Vương]]
* Tây Hán [[Lưu Chí (Tây Hán)|Tri Xuyên Ý Vương]]
* Đông Hán [[Lưu Chi|Đông Hải Ý Vương]]
* [[Tam Quốc]] [[Tôn Chung|Đông Ngô Hiếu Ý Vương]] (truy tôn)
* [[Ngũ đại thập quốc]] [[Tiền Thục (Ngô Việt)|Ngô Việt Trung Ý Vương]]
* [[Ngũ đại thập quốc]] [[Cao Bảo Dung|Kinh Nam Trinh Ý Vương]]
* [[Nhà Minh|Minh triều]] [[Túc Ý Vương]]
* Minh triều [[Chu Hữu Giai|Thân Ý Vương]]
* [[Lưu Cầu]] [[Thượng Ý Vương]] (truy tôn)
 
==Xem thêm==