Khác biệt giữa các bản “Scientific American”

Trang mới: “{{Infobox Magazine |title = Scientific American |image_file = Scientific american 2808184.png |image_caption = Bìa tạp chí số đầu tiên ngày 28 …”
(Trang mới: “{{Infobox Magazine |title = Scientific American |image_file = Scientific american 2808184.png |image_caption = Bìa tạp chí số đầu tiên ngày 28 …”)
(Không có sự khác biệt)