Khác biệt giữa các bản “Virus học”

 
Năm 1898, [[Martinus Beijerinck]] lặp lại công việc của Ivanovski nhưng nghiên cứu sâu hơn. Ông dùng một loạt thí nghiệm lọc chứng minh rằng bệnh khảm thuốc lá gây ra bởi một tác nhân nhỏ hơn vi khuẩn. Ông gọi đó là [[contagium vivum fluidum]].<ref name=Pennazio>{{chú thích tạp chí |tác giả=Pennazio S |tiêu đề=Genetics and virology: Two interdisciplinary branches of biology |tạp chí=Rivista di Biologia|volume=100 |trang=119–46 |năm=2007 |pmid=17592822 |pmc= |doi= |ấn bản=1}}</ref>
 
Vào năm 1903, lần đầu tiên có ý kiến cho rằng virus có thể gây ung thư. Năm 1908, Bang và Ellerman cho thấy một virus có thể truyền bệnh bạch cầu gà, dữ liệu phần lớn bị bỏ qua cho đến những năm thập niên 1930 khi bệnh bạch cầu được coi là ung thư.<ref name=Epps/> Năm 1911, [[Peyton Rous]] báo cáo sự lây truyền của bệnh ung thư sarcoma gà, một khối u với một virus và do đó Rous đã trở thành "cha đẻ của bệnh lý khối u virus" <ref name=Epps>{{chú thích tạp chí |author=Van Epps HL |tiêu đề=Peyton Rous: Father of the tumor virus |tạp chí=Journal of Experimental Medicine|volume=201 |trang=320 |năm=2005 |pmid=15756727 |pmc=2213042 |doi=10.1084/jem.2013fta|url=http://jem.rupress.org/content/201/3/320.full.pdf |ấn bản=3}}</ref>. Virus này sau này được gọi là virus Rous sarcoma 1 và được hiểu là một [[retrovirus]]. Một số retrovirus gây ra ung thư khác cũng đã được mô tả.
 
==Tham khảo==