Khác biệt giữa các bản “Nghệ sĩ ưu tú”

không có tóm lược sửa đổi
n
{{Thiếu nguồn gốc}}
'''Nghệ sĩ ưu tú''' là danh hiệu do [[nhà nước]] trao tặng cho [[nghệ sĩ]] có nhiều đóng góp và cống hiến cho [[nghệ thuật]]. Danh hiệu này phổ biến ở [[Liên Xô]], [[Đông Âu]], [[hệ thống xã hội chủ nghĩa|hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa]] trước kia và hiện nay vẫn còn được trao tặng tại [[Nga]], [[Thổ Nhĩ Kỳ]] và [[Việt Nam]]. Danh hiệu này thấp hơn danh hiệu [[Nghệ sĩ Nhân dân|Nghệ sĩ nhân dân]].
Theo quy định tại Điều 64 [[Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003|Luật Thi đua khen thưởng]]<ref>[http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=80079 Luật số 15/2003/QH11 của Quốc hội: Luật Thi đua, khen thưởng] 26 tháng 11 năm 2003</ref> thì điều kiện để trở thành Nghệ sĩ ưu tú tại Việt Nam là
# Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; Điều lệ, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, địa phương.
1.183

lần sửa đổi