Khác biệt giữa các bản “Quá trình nhân đôi DNA”

Prôtêin SSB: giúp hai mạch đơn không bị dính lại vào nhau để các enzym hoạt động.
 
Telomeraza: hạn chế sự cố đầu mút.Chỉ có trong tinh hoàn và buồng trứng,ở tất cả các tế bào sinh dưỡng enzim này ko hoạt động
 
== Diễn biến==
Người dùng vô danh