Khác biệt giữa các bản “Tập hợp (toán học)”

n (→‎Liên kết ngoài: xóa link chết using AWB)
:<math>\mathbb I</math> = <math>\mathbb R</math><math>\setminus</math><math>\mathbb Q</math>: Tập hợp [[số vô tỉ]]
:<math>\mathbb R</math>: Tập hợp [[số thực]]
:<math>\mathbb C</math>: Tập hợp [[số phức]]
 
Ta có
:<math>\mathbb N \subset \mathbb Z \subset \mathbb Q \subset \mathbb R \subset\mathbb C</math>
Người dùng vô danh