AlbertEinstein05

Tham gia ngày 10 tháng 7 năm 2015
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| Nơi sinh = [[Bệnh viện Từ Dũ]], [[Quận 1]], [[Thành phố Hồ Chí Minh |TPHCM]], [[Việt Nam]]
| Giới tính = [[Nam giới |Nam]]
| Màu mắt = ĐenNâu sẫm
| Màu tóc = Đen