Khác biệt giữa các bản “Virus học”

 
Năm 1965, [[Howard Temin]] mô tả retrovirus đầu tiên: một virus có bộ gen RNA được sao chép ngược lại vào DNA bổ sung (cDNA), sau đó được tích hợp vào hệ gen của vật chủ và được thể hiện từ mẫu đó. [[Enzyme phiên mã ngược]], mà cùng với integrase là một đặc điểm phân biệt của retrovirus, lần đầu tiên được mô tả vào năm 1970, độc lập bởi [[Howard Temin]] và [[David Baltimore]]. Retrovirus đầu tiên lây nhiễm cho con người đã được [[Robert Gallo]] xác định vào năm 1974. Sau đó nó đã được tìm thấy rằng phiên mã ngược không cụ thể với retroviruses. Khoảng 10-40% bộ gen của con người xuất phát từ các retrotransposons như vậy.
 
Năm 1975, chức năng của oncovirus đã được làm rõ rệt. Cho đến thời điểm đó, người ta cho rằng các virus này mang một số gen gọi là oncogenes, khi đưa vào bộ gen của máy chủ, sẽ gây ung thư. [[Michael Bishop]] và [[Harold Varmus]] cho thấy oncogene của virus Rous sarcoma trên thực tế không phải là đặc trưng của virus nhưng chứa trong bộ gen của động vật khỏe mạnh của nhiều loài. Oncovirus có thể chuyển gen này từ proto-oncogene từ trước, biến nó thành một chất gây ung thư thực sự.
 
Năm 1976, chứng kiến đợt bùng phát [[Bệnh do virus Ebola|bệnh Ebola]] đầu tiên, một bệnh truyền nhiễm virus gây tử vong cao.
 
Vào năm 1977, [[Frederick Sanger]] đã đạt được trình tự hoàn chỉnh đầu tiên của bộ gen của bất kỳ sinh vật nào, thể thực khuẩn [[Phi-X174]]. Trong cùng năm đó, [[Richard Roberts]] và [[Phillip Sharp]] đã chứng minh độc lập rằng các gen adenovirus chứa [[intron]] và do đó cần phải liên kết gen. Sau đó đã nhận ra rằng hầu như tất cả các gen [[sinh vật nhân thực]] cũng có các intron.
 
==Tham khảo==