Khác biệt giữa các bản “Virus học”

 
Vào năm 1977, [[Frederick Sanger]] đã đạt được trình tự hoàn chỉnh đầu tiên của bộ gen của bất kỳ sinh vật nào, thể thực khuẩn [[Phi-X174]]. Trong cùng năm đó, [[Richard Roberts]] và [[Phillip Sharp]] đã chứng minh độc lập rằng các gen adenovirus chứa [[intron]] và do đó cần phải liên kết gen. Sau đó đã nhận ra rằng hầu như tất cả các gen [[sinh vật nhân thực]] cũng có các intron.
 
Một chiến dịch tiêm chủng trên toàn thế giới do [[Tổ chức Y tế Thế giới]] của Liên hợp quốc dẫn đầu đã chấm dứt căn bệnh đậu mùa vào năm 1979.
 
Năm 1982, [[Stanley Prusiner]] phát hiện ra prion và cho thấy chúng gây ra [[scrapie]].
 
Các ca AIDS đầu tiên được báo cáo vào năm 1981, và HIV, retrovirus gây ra bệnh này, đã được [[Luc Montagnier]], [[Françoise Barré-Sinoussi]] và [[Robert Gallo]] xác định vào năm 1983.<ref>{{chú thích tạp chí | tác giả = Montagnier L | năm = 2002 | tiêu đề = Historical essay. A History of HIV Discovery | url = | tạp chí = Science | volume = 298 | ấn abrn = 5599| trang = 1727–1728 | doi = 10.1126/science.1079027 | pmid = 12459575 }}</ref><ref>{{chú thích tạp chí| tác giả = Gallo RC | năm = 2002 | tiêu đề = Historical essay. The Early Years of HIV/AIDS | url = | tạp chí = Science | volume = 298 | ấn bản = 5599| trang = 1728–1730 | doi = 10.1126/science.1078050 | pmid = 12459576 }}</ref><ref>{{chú thích tạp chí |vauthors=Gallo RC, Montagnier L | năm = 2002 | tiêu đề = Historical essay. Prospects for the Future | url = | tạp chí = Science | volume = 298 | ấn bản = 5599| trang = 1730–1 | doi = 10.1126/science.1079864 | pmid = 12459577 }}</ref> Các xét nghiệm phát hiện nhiễm HIV bằng cách phát hiện sự có mặt của kháng thể HIV đã được phát triển. Những nỗ lực nghiên cứu to lớn tiếp theo đã biến HIV thành virus được nghiên cứu tốt nhất. Virus Herpes 8 ở người (HHV8) gây ra bệnh của [[Kaposi's sarcoma]] mà thường thấy ở bệnh nhân AIDS, được xác định vào năm 1994. Một số loại thuốc kháng retrovirus đã được phát triển vào cuối những năm 1990, làm giảm tỉ lệ tử vong ở bệnh AIDS ở các nước phát triển.
 
==Tham khảo==