Khác biệt giữa các bản “Raj thuộc Anh”

không có tóm lược sửa đổi
|flag_s4 = Sikkimflag.svg
|image_flag = British Raj Red Ensign.svg
| image_flag2 = Flag of the United Kingdom.svg
|flag =
|flag_type = <!--- Displayed text for link under flag. Default "Flag" --->