Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đồng tiến sĩ xuất thân”

Không có tóm lược sửa đổi
== Một số danh nhân ==
*[[Nguyễn Hoàn]] (1713 - 1792), đỗ Đồng Tiến sĩ xuất thân năm 31 tuổi, làm quan đến Tham tụng (Tể tướng), Lại bộ Thượng thư, kiêm Quốc sử quán Tổng tài
*[[Phan Lê Phiên]] (1735-1798), đỗ Đồng Tiến sĩ xuất thân năm 25 tuổi, làm quan đến Tham tụng, kiêm Quốc tử giám Tư nghiệp (Hiệu phó trường Quốc học)
*[[Khiếu Năng Tĩnh]] (1835-?), đỗ Đồng Tiến sĩ xuất thân năm 45 tuổi, làm quan đến Tế tửu Quốc tử giám Huế
 
Người dùng vô danh