Khác biệt giữa các bản “Tỉnh (Lào)”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
Cấp '''tỉnh''' là cấp hành chính địa phương thứ nhất ở [[Lào]]. Cấp này gồm 16 tỉnh ([[tiếng Lào]] ແຂວງ, ''khoueng'') và 1 thành phố (ນະຄອນຫລວງ, ''kampheng nakhon''). Các tỉnh được chia ra thành các huyện (''muang'' hay ''mường'') và làng xã (''baan'' hay ''bản'').
 
{|
#Thủ đô [[Viêng Chăn]]
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Tỉnh'''
#[[Attapeu]]
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Diện tích'''
#[[Bokeo]]
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|
#[[Borikhamxay]]
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|
#[[Champasack]]
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|
#[[Huaphanh]]
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|
#[[Khammuane]]
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Dân số (nghìn người), theo năm'''
#[[Luangnamtha]]
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|
#[[Luangprabang (tỉnh)|Luangprabang]]
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|
#[[Oudomxay]]
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|
#[[Phongsaly]]
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|
#[[Saravane]]
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|
#[[Savannakhet]]
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|
#[[Viêng Chăn (tỉnh)|Viêng Chăn]]
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|
#[[Xayabury]]
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|
#[[Sekong (tỉnh)|Sekong]]
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|
#[[Xiengkhuang]]
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|
|-
| ||( Km<sup>2</sup>)||1976||1980||1985||1990||1995||2000||2001||2002||2003||2004||2005||2006||2007||2008||2009
|-
| Toàn quốc||236800||2886||3199||3618||4140||4605||5218||5377||5526||5679||5836||5622||5747||5873|| 6000|| 6128
|-
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| [[Viêng Chăn]]||3920||-||-|| 381|| 464|| 532|| 598|| 616|| 633|| 651|| 669|| 698|| 711|| 726|| 740|| 754
|-
| [[Phongsaly]]||16270|| 99|| 110|| 124|| 141|| 153|| 174|| 180|| 185|| 190|| 195|| 166|| 168|| 170|| 172|| 174
|-
| [[Luangnamtha]]||9325|| 122|| 136|| 98|| 119|| 115|| 131|| 135|| 139|| 142|| 146|| 145|| 149|| 153|| 157|| 160
|-
| [[Oudomxay]]||15370|| 151|| 167|| 189|| 283|| 211|| 240|| 247|| 254|| 261|| 268|| 265|| 272|| 279|| 286|| 293
|-
| [[Bokeo]]||6196||-||-|| 56|| 64|| 115|| 130|| 134|| 137|| 141|| 145|| 145|| 149|| 153|| 157|| 162
|-
| [[Luangprabang (tỉnh)|Luangprabang]]||16875|| 238|| 264|| 298|| 337|| 367|| 416|| 429|| 441|| 453|| 465|| 407|| 415|| 423|| 431|| 440
|-
| [[Huaphanh]]||16500|| 169|| 187|| 212|| 220|| 247|| 279|| 288|| 296|| 304|| 312|| 281|| 288|| 295|| 303|| 310
|-
| [[Xayabury]]||16389|| 180|| 200|| 226|| 185|| 293|| 333|| 343|| 352|| 362|| 372|| 339|| 345|| 353|| 360|| 367
|-
| [[Xiengkhuang]]||15880|| 130|| 144|| 163|| 181|| 201|| 229|| 236|| 242|| 249|| 256|| 230|| 246|| 252|| 258|| 264
|-
| [[Tỉnh Viêng Chăn]]||18526|| 517|| 573|| 267|| 305|| 287|| 327|| 337|| 346|| 373|| 383|| 389|| 429|| 442|| 455|| 467
|-
| [[Borikhamxay]]||14863||-||-|| 123|| 143|| 165|| 187|| 192|| 198|| 203|| 209|| 225|| 232|| 241|| 248|| 256
|-
| [[Khammuane]]||16315|| 270|| 299|| 215|| 245|| 275|| 311|| 320|| 329|| 338|| 348|| 337|| 345|| 353|| 360|| 368
|-
| [[Savannakhet]]||21774|| 438|| 485|| 549|| 639|| 675|| 766|| 790|| 811|| 834|| 857|| 826|| 842|| 859|| 875|| 891
|-
| [[Saravane]]||10691|| 192|| 212|| 189|| 225|| 258|| 292|| 301|| 310|| 318|| 327|| 324|| 332|| 341|| 349|| 358
|-
| [[Sekong (tỉnh)|Sekong]]||7 665||-||-|| 51|| 57|| 64|| 73|| 75|| 78|| 80|| 82|| 85|| 87|| 90|| 93|| 95
|-
| [[Champasack]]||15 415|| 324|| 360|| 407|| 453|| 503|| 572|| 589|| 606|| 622|| 640|| 607|| 616|| 626|| 635|| 644
|-
| [[Attapeu]]||10 320|| 56|| 62|| 70|| 79|| 88|| 100|| 103|| 105|| 108|| 111|| 112|| 115|| 118|| 121|| 124
|-
| [[Đặc khu Xaysomboon]]||4 506||-||-||-||-|| 54|| 62|| 64|| 65|| 50|| 51|| 39||-||-||-||-
 
|}
Nguồn: Cục Thống kê Lào.[http://www.nsc.gov.la/Statistics/Selected%20Statistics/Population.htm]
 
== Liên kết ngoài ==