Khác biệt giữa các bản “Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên”

n
Thêm thông tin phần tuyển sinh
n
n (Thêm thông tin phần tuyển sinh)
Vào năm 2025, Trường sẽ trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao khoa học-công nghệ, hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý có uy tín cao, nhiều mặt ngang tầm với các trường đại học tiên tiến trong cả nước và trong khu vực Đông Nam Á.
 
==Các chuyênTuyển sinh ngành==
=== Tuyển sinh Đại học: ===
 
''* Lưu ý mỗi ngành đều có điểm hay riêng, người học không nên vì cái danh của một ngành nghề mà chọn hay định kiến của xã hội về một ngành nghề mà bỏ chọn nó, mà nên chọn dựa theo đam mê và năng lực của bản thân.''
=== Các chuyên ngành sau đại học đang đào tạo tại trường gồm ===
''** Chương trình học nhóm ngành Quản trị chỉ thích hợp cho người học muốn có kiến thức để mở công ty, hoặc người học đã có trong tay một công ty và muốn có kiến thức để mở rộng doanh nghiệp. Hoặc ít nhất là người quản lý muốn nâng cao kiến thức.''
* Thạc sĩ Quản lý Kinh tế
''Chương trình học ngành này đào tạo kiến thức về kinh tế và quản lý ở cấp độ một lãnh đạo doanh nghiệp. Chương trình học ngành này rất rộng để cho người học có kiến thức tổng quát, vì người làm chủ cần có tầm nhìn để có thể hoạch định chiến lược hơn là cần kiến thức chuyên môn. Do vậy, ngành học này không dành cho số đông, người học cần nghiêm túc xem xét trước khi chọn ngành này, '''không nên ảo tưởng về ý chí và tài chính cũng như năng lực của mình''', vì người học sẽ '''khó lòng làm một nhân viên tốt với kiến thức rộng của một người làm chủ.'''''
* Thạc sĩ Kinh tế Nông nghiệp
* Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
* Tiến sĩ Kinh tế
 
=== Các chuyên ngành đại học đang được đào tạo tại trường gồm ===
* Quản trị Kinh doanh tổng hợp
* Quản trị Doanh nghiệp Công nghiệp
* Quản trị Kinh doanh Marketing
* Kế toán tổng hợp
* Kế toán Doanh nghiệp
* Tài chính doanh nghiệp
* Tài chính Ngân hàng
* Luật kinh tế
* Kế toán kiểm toán
=== Các chuyên ngành sau đại học đang đào tạo tại trường gồm: ===
* Thạc sĩ Quản lý Kinh tế
* Thạc sĩ Kinh tế Nông nghiệp
* Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
* Tiến sĩ Kinh tế
 
== Các phòng ban chức năng ==