Khác biệt giữa các bản “Viêng Chăn”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Khí hậu ==
 
Khí hậu của Viêng Chăn nằm trong [[Nhiệt đới Xavan]] (Köppen [[Aw]]) Làm thành kiểu 2 mùa mưa và khô. Mùa khô tại Vientiane’s spans từ tháng 11 đến 3. Mùa mưa tháng 4 đến 10.
 
{{Weather box|location = Viêng Chăn (1951–2000)
|metric first = yes