Khác biệt giữa các bản “Sản phẩm”

n (qc)
Chu kỳ sống của sản phẩm còn gọi là ''"vòng đời sản phẩm"'', gồm có các giai đoạn sau:
 
*''Giai đoạn tung ra thị truờng hay [http://vietnamb2c.com/san-pham/ quảng bá sản phẩm]'': là thời kỳ mức [[tiêu thụ]] tăng trưởng chậm theo mức độ tung hàng ra [[thị trường]].
*''Giai đoạn phát triển'': là thời kỳ hàng hóa được thị trường chấp nhận nhanh chóng và lợi nhuận tăng lên đáng kể.
*''Giai đoạn sung mãn'': là thời kỳ nhịp độ tăng mức tiêu thụ chậm dần lại do hầu hết những người mua tiềm ẩn đã chấp nhận sản phẩm.
21

lần sửa đổi