Khác biệt giữa các bản “Sản phẩm”

 
==Các mức độ của Sản phẩm==
*''Lợi ích cốt lõi'': là công dụng hay lợi ích cơ bản mà người mua đã mua;
*''Sản phẩm chung'': là sản phẩm cơ bản được thừa nhận đúng như thực trạng của nó.;
*''Sản phẩm mong đợi'': là những tập hợp những thuộc tính và điều kiện người mua thường mong đợi khi mua sản phẩm.;
*''Sản phẩm hoàn thiện'': là những dịch vụ và lợi ích phụ thêm mà người bán bổ sung vào để làm cho sản phẩm của mình khác biệt với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.;
*''Sản phẩm tiềm ẩn'': là tập hợp những tính chất và dịch vụ mới có thể có mà cuối cùng sẽ được bổ sung vào hàng hoá.
 
51.048

lần sửa đổi