Khác biệt giữa các bản “Sản phẩm”

 
==Phân loại Sản phẩm==
Sản phẩm được phân loại thành 033 nhóm căn cứ theo độ bền hay tính hữu hạn của chúng.:
*''Hàng lâu bền'': là những thứ hàng hữu hình thường được sử dụng nhiều lần
*''Hàng không lâu bền'': là những hàng hóa hữu hình thường bị tiêu hao sau một lần hay vài lần sử dụng
51.048

lần sửa đổi