Khác biệt giữa các bản “Sản phẩm”

==Phân loại Sản phẩm==
Sản phẩm được phân loại thành 3 nhóm căn cứ theo độ bền hay tính hữu hạn của chúng:
#''Hàng lâu bền'': là những thứ hàng hữu hình thường được sử dụng nhiều lần;
#''Hàng không lâu bền'': là những hàng hóa hữu hình thường bị tiêu hao sau một lần hay vài lần sử dụng;
#''Dịch vụ'': là những hoạt động, lợi ích hay sự thỏa mãn được đưa ra để bán.
 
==Danh mục Sản phẩm==
51.048

lần sửa đổi