Khác biệt giữa các bản “Sản phẩm”

==Chu kỳ sống của Sản phẩm==
Chu kỳ sống của sản phẩm còn gọi là ''"vòng đời sản phẩm"'', gồm có các giai đoạn sau:
 
*''Giai đoạn tung ra thị truờng hay [http://vietnamb2c.com/san-pham/ quảng bá sản phẩm]'': là thời kỳ mức [[tiêu thụ]] tăng trưởng chậm theo mức độ tung hàng ra [[thị trường]];
*''Giai đoạn phát triển'': là thời kỳ hàng hóa được thị trường chấp nhận nhanh chóng và lợi nhuận tăng lên đáng kể;
51.048

lần sửa đổi