Khác biệt giữa các bản “Mô hình thác nước”

(Trang mới: “{{đang viết}} {{Phát triển phần mềm}} '''Mô hình thác nước''' ({{lang-en|waterfall model}}) là một mô hình của quá trình [[phát triển ph…”)
 
 
== Liên kết ngoài ==
==External links==
{{Commons category|Waterfall models}}
* [http://articles.techrepublic.com.com/5100-10878_11-6118423.html?part=rss&tag=feed&subj=tr Understanding the pros and cons of the Waterfall Model of software development]