Khác biệt giữa các bản “Vũ đế”

không có tóm lược sửa đổi
'''Vũ Đế''' ([[chữ Hán]]: 武帝) là [[thụy hiệu]] của một số vị [[quân chủ]] trong [[lịch sử]] khu vực [[Á Đông]].
 
==Danh sách==
* [[Phù Hồng|Tiền Tần Huệ Vũ Đế]] (truy tôn)
* [[Lã Quang|Hậu Lương Ý Vũ Đế]]
* [[Mộ Dung Đức|Nam Yên Hiến Vũ Đế]]
* [[Bắc Ngụy Đạo Vũ Đế]]
* [[Bắc Ngụy Thái Vũ Đế]]
* [[Lương Vũ Đế]]
* [[Trần Vũ Đế]]
* [[Cao Hoan|Bắc Tề Hiến Vũ Đế]] (có thụy hiệu khác là Thần Vũ Đế)
* [[Bắc Chu Vũ Đế]]
* [[Tiết Cử|Tần Vũ Đế]] (tước hiệu trước là Tây Tần Bá Vương)