Khác biệt giữa các bản “Corsiaceae”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “{{taxobox |image = CorsiaSpec1-(jha2).jpg |image_caption = ''Corsia'' spp. |regnum = Plantae |unranked_divisio = Angiospermae |unranked_classis = [[Monocots]…”)
 
 
==Các chi==
Họ này chứa 3 chi ''[[Corsia]]'', ''[[Corsiopsis]]'' và ''[[Arachnitis]]'' với khoảng 10-30 loài. Do các loài trong họ này là thực vật thân thảo không tự dưỡng (nghĩa là chúng không chứa diệp lục và vì thế không [[quang hợp]]) nên đôi khi chúng cũng được gộp trong họ [[Burmanniaceae]], tuy nhiên, theo phân loại của APG III và APG II thì không cùng bộ. [http://www.mobot.org/MOBOT/Research/APweb/welcome.html Website của APG] có đề cập tới một nghiên cứu trong đó người ta cho rằng họ này chỉ chứa chi ''Corsia'', với chi ''Arachnitis'' tốt nhất nên đặt gần họ Burmanniaceae, do có quan hệ gần với ''[[Thismia]]'' và/hoặc ''[[Burmannia]]''<ref>{{cite journal| doi = 10.1080/0028825X.2003.9512828| author = Neyland R. & M. Hennigan|year =2003| title = A phylogeny inferred from large-subunit (26S) ribosome DNA sequences suggests that the Corsiaceae are polyphyletic|journal = New Zealand J. Bot.|volume = 41| pages = 1–11}}</ref>. Chi ''Corsiopsis'', là chi đơn loài mới miêu tả gần đây vào năm 1999.
 
===Chi và loài===
18.958

lần sửa đổi