Khác biệt giữa các bản “Kim Basinger”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|''[[Killjoy (1981 film)|Killjoy]]''
|Laury Medford
|Tên còn gọi làkhác: ''Who Murdered Joy Morgan?''
|-
|1982