Khác biệt giữa các bản “Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc”

 
==Thành viên Ủy ban hiện nay==
=== Lãnh đạo hiện nay ===
'''Bí thư'''
* [[Quách Thanh Côn]] : Ủy viên [[Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc|Bộ Chính trị]]、Bí thư [[Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc]],[[Ủy viên Quốc vụ]],Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng kiêm Chủ nhiệm [[Ủy ban Quản lý toàn diện xã hội Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc]]