Khác biệt giữa các bản “Phát triển phần mềm”

n
(→‎Xem thêm: chuyển nộidung từ bài Công nghệ phần mềm)
 
===Mô hình thác nước===
{{bài chính|Mô hình thác nước}}
Mô hình này làm cho ý nghĩa việc sản xuất phần được thấy rõ hơn.
<!------[[Tập tin:MoHinhThacNuoc.gif]]--hình này không đúng, mô hình thác nước không cho phép quay lui--------->
 
#Phân tích các yêu cầu và định nghĩa: hệ thống dịch vụ, khó khăn và mục tiêu được hình thành bởi sự trợ ý của hệ thống người tiêu dùng. Sau đó các yếu tố này được định nghĩa sao cho có thể hiểu được bởi cả người phát triển và người tiêu dùng.