Khác biệt giữa các bản “Quốc lộ 21B”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Lùi sửa
|type=QL
|route=21B
|photo=
|photo=reatimes.vn/media/uploaded/27/2017/10/24/p4.jpg
|photo_notes=Quốc lộ 21B đoạn qua Ba La , Hà Đông
|map=
|length_mi=