Khác biệt giữa các bản “Quốc lộ 21B”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Lùi sửa
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|type=QL
|route=21B
|photo=Quoclo1Amoi.JPG
|photo_notes=Quốc lộ 21B đoạn qua Đại lộ Thiên Trường
|photo_notes=
|map=
|length_mi=
203

lần sửa đổi