Khác biệt giữa các bản “Mạch nối tiếp và song song”

== Đoạn mạch nối tiếp ==
Trong mạch điện nối tiếp, các thiết bị điện tử được mắc nối kề nhau có dòng điện bằng nhau trên các thiết bị điện tử
 
* [[Mạch điện điện trở mắc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nối tiếp]]
 
===Điện trở mắc nối tiếp===
Người dùng vô danh