Khác biệt giữa các bản “Lý Huệ Tông”

Sửa lỗi chính tả
(Sửa lỗi chính tả)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| tên = Lý Huệ Tông
| native name =李惠宗
| tước vị = [[VuaHoàng đế Việt Nam]]
| thêm = vietnam
| cỡ hình =