Khác biệt giữa các bản “Vũ đế”

* [[Ngũ Hồ thập lục quốc]] [[Phù Hồng|Tiền Tần Huệ Vũ Đế]] (truy tôn)
* [[Ngũ Hồ thập lục quốc]] [[Lã Quang|Hậu Lương Ý Vũ Đế]]
* [[BắcNgũ NgụyHồ Đạothập lục quốc]] [[Mộ Dung Thùy|Hậu Yên Thành Vũ Đế]]
* Bắc triều [[Bắc Ngụy TháiĐạo Vũ Đế]]
* Bắc triều [[Bắc Ngụy Thái Vũ Đế]]
* Nam triều [[Lưu Tống Vũ Đế|Tiền Tống Vũ Đế]]
* Nam triều [[Nam Tề Vũ Đế]]