Khác biệt giữa các bản “Trấn Nam”

Wikipedia không dùng chính Wikipedia làm nguồn
(Chỉnh sửa một tí)
(Wikipedia không dùng chính Wikipedia làm nguồn)
{{unreferenced}}
{{Quốc hiệu Việt Nam}}
'''Trấn Nam''' là tên gọi của nước ta dưới thời đô hộ của [[nhà Đường]]<ref>{{Chú thích web|url=//vi.wikipedia.org/wiki/Nhà_Đường|title=Wikipedia- Trang: Nhà Đường}}</ref>, nhưng chỉ từ năm [[757]]-[[766]]. Tổng cộng gần 10 năm, sau đó nhà Đường đổi lại thành [[An Nam]].
 
== Tên Gọi ==
Năm 757, nhà Đường đã đổi [[An Nam đô hộ phủ]]<ref>{{Chú thích web|url=//vi.wikipedia.org/wiki/An_Nam_đô_hộ_phủ|title=Wikipedia- Trang: An Nam đô hộ phủ}}</ref> thành Trấn Nam đô hộ phủ, nhưng chỉ được gần 10 năm. Năm 766 nhà Đường đã đổi lại thành An Nam đô hộ phủ
 
== Trấn Nam đô hộ phủ ==
An Nam đô hộ phủ được đổi tên thành Trấn Nam đô hộ phủ và để tiếp tục cai trị [[Giao Châu]]<ref>{{Chú thích web|url=//vi.m.wikipedia.org/wiki/Giao_Châu|title=Trang Giao Châu- Wikipedia}}</ref> và phòng bị các thế lực từ [[Phía nam|phía Nam]]
 
== Chú thích ==