Khác biệt giữa các bản “Trấn Nam”

không có tóm lược sửa đổi
(Wikipedia không dùng chính Wikipedia làm nguồn)
== Trấn Nam đô hộ phủ ==
An Nam đô hộ phủ được đổi tên thành Trấn Nam đô hộ phủ và để tiếp tục cai trị [[Giao Châu]] và phòng bị các thế lực từ [[Phía nam|phía Nam]]
 
== Chú thích ==
{{tham khảo}}
 
== Nguồn tham khảo ==
1. [[Nhà Đường|Trang Nhà Đường- Wikipedia]]
 
2. [[An Nam đô hộ phủ|Trang An Nam đô hộ phủ- Wikipedia]]
 
Dựa vào 2 trang này để có đủ thông tin lập ra Trấn Nam.
 
== Xem thêm ==
*[[An Nam đô hộ phủ]]
*[[Lịch sử Việt Nam]]
 
== Chú thích ==
{{tham khảo}}
 
{{sơ khai}}