Khác biệt giữa các bản “Giang Tây”

| LargestCity = [[Nam Xương]]
| Secretary = [[Lộc Tâm Xã]] (鹿心社)
| Governor = [[Lưu Kỳ (chínhsinh trịnăm gia1957)|Lưu Kỳ]] 刘奇
| Bildname = Jiangxi in China (+all claims hatched).svg
| Area = 166.900