Khác biệt giữa các bản “Trương Lương”

không có tóm lược sửa đổi
 
==Thân thế==
Theo các tư liệu thì Trương Lương sinh khoảng trước năm [[250 TCN]], xuất thân từ dòng dõi sĩ tộc nước [[Hàn (nước)|Hàn]] thời [[Chiến Quốc]]. Tổ tiên nhiều đời làm khanh sĩ [[nước Hàn]], ông nội Trương Lương là [[Trương Khai Địa]] (張開地) làm [[tướng quốc]] của [[Hàn Ly hầu|Hàn Chiêu hầu]], [[Hàn Tuyên Huệ vương]], [[Hàn Tương Ai vương]]; cha ông là [[Trương Bình]] (张平) làm tướng quốc của [[Hàn Ly vương|Hàn Li Vương]], [[Hàn Điệu Huệ vương]].
 
Năm thứ 23 đời Hàn Điệu Huệ Vương ([[250 TCN]]), Trương Bình chết. Vì khi đó Trương Lương còn ít tuổi nên chưa từng làm quan nước Hàn.
Ông bèn học cách nhịn cơm, học lối đạo dẫn cho nhẹ mình. Năm [[195 TCN]], Lưu Bang băng hà, Thái tử Lưu Doanh lên thay, tức là [[Hán Huệ Đế]].
 
Năm [[188 TCN]], Trương Tử Phòng qua đời, thọ 76 tuổi, được đặt tên thuỵ là '''Văn Thành hầu''' (留侯文成侯). Con ông là [[Trương Bất Nghi]] thay cha làm tước hầu.
 
==Chú thích==