Khác biệt giữa các bản “Chào em ! chào xinh tươi”

n
Đã khóa “Chào em ! chào xinh tươi”: hạn chế IP lén lút xóa biển độ nổi bật ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự…
(album không nổi bật, nguồn yếu)
n (Đã khóa “Chào em ! chào xinh tươi”: hạn chế IP lén lút xóa biển độ nổi bật ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự…)