Khác biệt giữa các bản “Mạt Đế”

không có tóm lược sửa đổi
(Removed redirect to Mạt Chủ)
Thẻ: Xóa đổi hướng
*[[Ngũ đại thập quốc]] [[Hậu Lương]] Mạt Đế [[Chu Hữu Trinh]] (913-923)
*[[Ngũ đại thập quốc]] [[Hậu Đường]] Mạt Đế [[Lý Tòng Kha]] (934-936)
*[[Kim Mạt Đế]] Hoàn Nhan Thừa Lân (1234) cũng đôi lúc được sử sách gọi là [[Hậu Chủ]]
*[[Nhà Thanh|Thanh]] Mạt Đế Ái Tân Giác La [[Phổ Nghi]] (1908 - 1911) có thụy hiệu là Tốn Đế