Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Chính trị Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
**[[Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (Việt Nam)|Chánh án]]: [[Nguyễn Hòa Bình]]
***[[Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (Việt Nam)|Hội đồng Thẩm phán]]
**[[Tòa án nhân dân cấp cao (Việt Nam)|Tòa án nhân dân cấp cao]]
***[[Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao (Việt Nam)|Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao]]
***Tòa Hình sự
***Tòa Dân sự
***Tòa Hành chính
***Tòa Kinh tế
***Tòa Lao động
***Tòa Gia đình và người chưa thành niên
***Tòa Hành chính
***Các Tòa PhúcChuyên thẩmtrách
----
*[[Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Việt Nam)|Viện kiểm sát nhân dân tối cao]]