Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Quyết”

(Đã lùi về phiên bản 36504369 bởi Huyle92 (thảo luận). (TW))
Thẻ: Lùi sửa
*[http://www.cuuchienbinh.com.vn/index.aspx?Menu=1333&Style=1&ChiTiet=13190 Bí thư Thành ủy Nguyễn Quyết với mùa thu cách mạng]
*[http://antgct.cand.com.vn/News/PrintView.aspx?ID=51782 Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên: Một thời tư lệnh kiêm bộ đội trồng bông]
{{Kiểm soát tính nhất quán}}
 
{{start box}}