Khác biệt giữa các bản “Mạt Đế”

không có tóm lược sửa đổi
*[[Tam Quốc]] [[Đông Ngô]] Mạt Đế [[Tôn Hạo]] (264-280)
*[[Ngũ Hồ thập lục quốc]] [[Hậu Triệu]] Mạt Đế [[Thạch Chi]] (350-351)
*[[Ngũ Hồ thập lục quốc]] [[Trạch Ngụy]] Mạt Đế [[Địch Chiêu]] (391-392) có cáckhi miếugọi hiệu khác như:theo [[niên hiệu]] là Định Đỉnh Đế hoặc [[thụy hiệu]] hay [[Uy Liệt Đế]].
*[[Ngũ đại thập quốc]] [[Hậu Lương]] Mạt Đế [[Chu Hữu Trinh]] (913-923)
*[[Ngũ đại thập quốc]] [[Hậu Đường]] Mạt Đế [[Lý Tòng Kha]] (934-936)