Khác biệt giữa các bản “Ngao Bái”

không có tóm lược sửa đổi
(Mãn Châu ngôn ngữ)
{{dablink|Không nên nhầm với [[Cao Bái]]}}
{{chú thích trong bài}}
{{Thông tin nhân vật
[[Tập tin:Oboi.jpg|250px|nhỏ|phải|Chân dung Ngao Bái]]
|name =Ngao Bái<br>鳌拜
|occupation = Phụ chính đại thần Đại Thanh
|quốc gia=[[nhà Thanh]]
|image =Oboi.jpg
|image_size =240px
|caption=Tranh vẽ Ngao Bái mặc triều phục
|họ =Hoàn Nhĩ Giai thị (瓜爾佳氏)
|birth_name=Ngao Bái([[File:oboi.png|25px]])
|dân tộc= [[Mãn Châu]]
|quốc tịch = [[Bát Kỳ]], Mãn Châu
|birth_date=1610
|death_date=1669
|cha mẹ=Vệ Tư (衛齊)
|relatives =Mục Lí Mã (穆里瑪)
|con cái =Con trai: Ngao Mục Phúc (納穆福)<br>Con gái: Vợ của Lan Bố
|known_for =Chiến tranh Tương Hoàng kỳ<br>Nghị Chánh Đại Thần, lĩnh thị vệ nội <br />Phụ chính đại thần
}}
'''Ngao Bái''' hay '''Ngạo Bái''' ([[Tiếng Mãn|chữ Mãn Châu]]: [[Hình:oboi.png|16px]]; {{zh|s=鰲拜|t=鼇拜|p=Áobài}}) ([[1610]]?-[[1669]]) là một viên mãnh tướng [[người Mãn|người Mãn Châu]] của [[nhà Thanh]] trong [[lịch sử Trung Quốc]].