Khác biệt giữa các bản “Corsiaceae”

*''[[Corsiopsis]]'' <small>D.X.Zhang, R.M.K.Saunders & C.M.Hu, 1999</small>
**''[[Corsiopsis chinensis]]'': Bạch ngọc trâm
 
==Phát sinh chủng loài==
Cây phát sinh chủng loài dưới đây lấy theo APG III.
{{clade
|label1=[[Bộ Loa kèn|Liliales]]
|1={{clade
|1={{clade
|1= [[Corsiaceae]]
|2=[[Campynemataceae]]
|3={{clade
|1={{clade
|1=[[Melanthiaceae]]
|2={{clade
|1=[[Petermanniaceae]]
|2={{clade
|1=[[Colchicaceae]]
|2={{clade
|1=[[Luzuriagaceae]]
|2=[[Alstroemeriaceae]]
}}
}}
}}
|3={{clade
|1={{clade
|1=[[Rhipogonaceae]]
|2=[[Philesiaceae]]
}}
|2={{clade
|1=[[Smilacaceae]]
|2=[[Liliaceae]]
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
 
==Tham khảo==
Người dùng vô danh