Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Petermannia cirrosa”

Không có tóm lược sửa đổi
 
Trong [[hệ thống APG]] năm 1998 và [[hệ thống APG II]] năm 2003 nó được xếp trong họ [[Colchicaceae]]<ref name=APGIII />. Trong [[hệ thống Cronquist]] năm 1981 nó được xếp trong họ [[Liliaceae]].
 
==Phát sinh chủng loài==
Cây phát sinh chủng loài dưới đây lấy theo APG III.
{{clade
|label1=[[Bộ Loa kèn|Liliales]]
|1={{clade
|1={{clade
|1= [[Corsiaceae]]
|2=[[Campynemataceae]]
|3={{clade
|1={{clade
|1=[[Melanthiaceae]]
|2={{clade
|1=[[Petermanniaceae]]
|2={{clade
|1=[[Colchicaceae]]
|2={{clade
|1=[[Luzuriagaceae]]
|2=[[Alstroemeriaceae]]
}}
}}
}}
|3={{clade
|1={{clade
|1=[[Rhipogonaceae]]
|2=[[Philesiaceae]]
}}
|2={{clade
|1=[[Smilacaceae]]
|2=[[Liliaceae]]
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
 
==Lưu ý==
Người dùng vô danh