Khác biệt giữa các bản “Bộ Trạch tả”

Không thay đổi kích thước ,  9 năm trước
không có tóm lược sửa đổi
*: Họ [[Họ Thủy thảo|Hydrocharitaceae]] - lá sắn, cỏ nhật, tóc tiên nước, thủy thảo
*: Họ [[Họ Thủy mạch đông|Juncaginaceae]] - thủy mạch đông
*: Họ [[Họ Kèo lèonèo|Limnocharitaceae]] - nê thảo (kèo lèonèo, cù nèo, choóc)
*: Họ [[Họ Cỏ biển|Posidoniaceae]] - cỏ biển (tên gọi này chia sẻ với các họ khác như Cymodoceaceae, Hydrocharitaceae, Ruppiaceae, Zosteraceae)
*: Họ [[Họ Rong mái chèo|Potamogetonaceae]] - rong mái chèo
*: Họ [[Họ Rong lá lớn|Zosteraceae]] - rong lá lớn
 
Theo định nghĩa này thì bộ Trạch tả bao gồm 4.490 loài trong 166 chi của 14 họ<ref>[http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/orders/alismatalesweb.htm#Alismatales Bộ Trạch tả trên website của APG]</ref>, tuy nhiên hiện tại [[hệ thống APG III]] năm 2009 đã sáp nhập họ [[Họ Kèo lèonèo|Limnocharitaceae]] vào trong họ [[Họ Trạch tả|Alismataceae]], với sự phân bổ rộng khắp thế giới. Phần lớn các họ là các loài cây thân thảo, hay được tìm thấy trong các môi trường nước. Hoa của chúng thường được sắp xếp thành cụm hoa và các hạt chín thiếu [[nội nhũ]]. Bên cạnh đó APG III cũng tách chi ''[[Maundia]]'' ra khỏi họ [[Juncaginaceae]] để tạo thành họ mới với danh pháp [[Maundiaceae]] chỉ chứa 1 loài duy nhất (''[[Maundia triglochinoides]]'') nhưng vị trí của họ này là chưa rõ ràng trong cây phát sinh chủng loài.
 
Sự lệch hướng lớn nhất từ các hệ thống phân loại cũ (xem dưới đây) là việc đưa vào của họ [[Họ Ráy|Araceae]]. Khi thêm họ này vào thì bộ Trạch tả được tăng lên đáng kể về số lượng loài. Một mình họ Araceae chứa khoảng 106 chi với khoảng 4.025 loài<ref>[http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/orders/alismatalesweb.htm#Araceae Họ Ráy trên website của APG]</ref> trong khi các họ còn lại cùng nhau chỉ có chưa tới 500 loài.
18.958

lần sửa đổi