Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bộ Thài lài”

 
Sự thay đổi trong quan hệ thành viên này tạo ra sự rất khó xác định các đặc trưng của bộ Commelinales (ngoại trừ họ Commelinaceae và các họ hàng gần của nó).
 
==Phát sinh chủng loài==
Cây phát sinh chủng loài dưới đây lấy theo APG III.
 
{{clade
|label1=[[Bộ Thài lài|Commelinales]] 
|1={{clade
|1={{clade
|1=[[Họ Thài lài|Commelinaceae]]
|2=[[Họ Huyết bì thảo|Haemodoraceae]]
}}
|2={{clade
|1=[[Họ Cỏ đuôi lươn|Philydraceae]]
|2={{clade
|1=[[Họ Thuốc giun|Hanguanaceae]]
|2=[[Họ Bèo lục bình|Pontederiaceae]]
}}
}}
}}
}}
 
==Ghi chú==
18.958

lần sửa đổi