Itolemma

Tham gia ngày 28 tháng 12 năm 2010
Trang mới: “Tự dưng không thấy hứng viết tiếp gì nữa. Viết ra cái gì mới thì có nhiều bâu xâu, sửa lung tung này nọ, chán và nản. Lại bận…”
(Trang mới: “Tự dưng không thấy hứng viết tiếp gì nữa. Viết ra cái gì mới thì có nhiều bâu xâu, sửa lung tung này nọ, chán và nản. Lại bận…”)
(Không có sự khác biệt)
2.075

lần sửa đổi