Khác biệt giữa các bản “Krông Ana”

*Huyện lị: [[Buôn Trấp|thị trấn Buôn Trấp]]
*7 xã: [[Băng Adrênh]], [[Bình Hòa, Krông Ana|Bình Hòa]], [[Dray Sáp]], [[Dur Kmăl]], [[Ea Bông]], [[Ea Na]], [[Quảng Điền, Krông Ana|Quảng Điền]].
* Buôn đồng bào dân tộc: 26
 
== Lịch sử ==