Huy7012

Gia nhập ngày 11 tháng 2 năm 2018
không có tóm lược sửa đổi
(Mình :))
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
Xin chào, mình là Huy. Mình sẽ tập trung xây dựng bài viết về Black Pink và các thành viênK-Pop. Nếu có gì sai sót thì mong mọi người chỉ bảo
46

lần sửa đổi