Khác biệt giữa các bản “Mạt Đế”

*[[Ngũ đại thập quốc]] [[Hậu Lương]] Mạt Đế [[Chu Hữu Trinh]] (913-923)
*[[Ngũ đại thập quốc]] [[Hậu Đường]] Mạt Đế [[Lý Tòng Kha]] (934-936)
*[[Ngũ đại thập quốc]] Mân Mạt Đế [[Trác Nham Minh]] (945)
*[[Ngũ đại thập quốc]] [[Hậu Thục]] Mạt Đế [[Toàn Sư Hùng]] (965-966)
*[[Ngũ đại thập quốc]] [[Bắc Hán]] Mạt Đế [[Lưu Kế Nguyên]] (970-979) có thụy hiệu là Anh [[Vũ Đế]].